התקנת מדי חמים לבתים משותפים – חלוקה צודקת לפי הצריכה